ORTOPEDA Warszawa

MEDYCYNA SPORTOWA Warszawa

Fałd błony maziowej przedziału przyśrodkowego kolana (plica mediopatellaris)

Fałd błony maziowej w przedziale przyśrodkowym kolana to pozostałość życia płodowego (wtedy nasze kolano było podzielone przegrodami łącznotkankowymi). Na ogół nie powoduje dolegliwości. Szczególnie często powoduje dyskomfort w kolanie o nieco zaburzonej osi biomechanicznej (zespół posturalny tzw. płasko-koślawy), gdy kolana mają kształt nieco zbliżony do litery "X". Oś obciążania stawu kolanowego przesuwa się nieco ku stronie zewnętrznej kolana a struktury po stronie przyśrodkowej ulegają przyparciu do kości udowej i wklinowują się pomiędzy rzepkę i kość udową w momemncie zginania kolana. Gdy jest gruby lub ulega przerośnięciu poprzez ocieranie się o kość udową może symulować objawy jak przy uszkodzeniu łąkotki przyśrodkowej.

Patologię można rozpoznać na podstawie badania klinicznego lub MRI (badanie USG przy braku dużego wysięku - co najmniej 50 ml płynu w stawie - nie uwidacznia fałdu, gdyż jest on przyciśnięty do torebki stawowej). Leczenie początkowo może być zachowawcze (przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, korekcja osi biomechanicznej wkładką supinującą, itp.). Można zaryzykować podanie leku przeciwzapalnego (np. Celeston), jeżeli dolegliwości ustąpią (zmniejszy się obrzęk fałdu) to nie będzie konieczna interwencja artroskopowa. Przy braku poprawy należy fałd usunąć artroskopowo.